Skip
Secutech Vietnam

Thông tin cho khách tham quan

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả các thông tin quan trọng bạn cần khi đến tham quan Secutech Vietnam.

Đăng ký trực tuyến trước

Untitled (1024 × 307 px) - 4

Bạn có thể đăng ký trực tuyến trước và nhận thẻ vào tham quan ngay khi đến Triển lãm.

ĐĂNG KÝ NGAY

Giờ mở cửa

  Thời gian
Thời điểm
Lễ khai mạc
19/ 7/ 2023

Sẽ thông báo sau

Thời gian triển lãm

19 - 21/ 7/ 2023

09:00 - 17:30 (19 – 21/ 7)

09:00 - 16:00 (21/ 7)

Đăng ký trực tuyến trước

Bạn có thể đăng ký trực tuyến trước và nhận thẻ vào tham quan ngay khi đến Triển lãm.

1) Hoàn thành form đăng ký dựa vào thông tin trên danh thiếp của bạn

2) Cung cấp mã đăng ký kèm theo 02 danh thiếp đến quầy đăng ký để xác nhận

3) Nhận thẻ vào tham quan

Onsite registration

During the show, visitors can also register for their visitor badges onsite at the registration counter.

Please remember to bring two business cards upon registration.

*One registration form per visitor badge

Lưu ý:

  • Vào tham quan miễn phí! Triển lãm chỉ dành cho khách tham quan thương mại, khách tham quan chuyên ngành và khách tham quan có giấy mời. 
  • Triển lãm không dành cho khách tham quan, khách của đơn vị tham dự dưới 16 tuổi.
  • Ban Tổ chức có quyền từ chối với bất kỳ khách tham quan, đơn vị tham dự nào gây náo loạn hoặc không tuân thủ quy định của Triển lãm cũng như tòa nhà.