Skip
Secutech Vietnam

Hội thảo PCCC thông minh

Conference program

Giải pháp an toàn, PCCC toàn diện nhằm đưa các sản phẩm an toàn, PCCC chủ động và thụ động hoạt động liên tục, đồng thời cho phép thông báo, quản lý theo thời gian thực để giảm thiểu rủi ro và tổn thất.

Thành phần: Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP. Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát PCCC - Công an các tỉnh, thành phố, Ban ngành, giới chuyên môn, diễn giả khách mời, doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế.