Skip
1600x900
20 - 22 / 8 / 2020 HCMC, Vietnam

Tiếp cận gọi thông tin về Secutech Vietnam 2020

Tải xuống mọi thứ bạn cần từ gói thông tin của chúng tôi:

• Kết quả Triển lãm 2019 (tìm các sản phẩm quan tâm theo phân loại – an ninh, PCCC, tòa nhà thông minh), phân tích khách tham,…

• Brochure năm 2020 - Secutech Vietnam, SMABuilding, Fire & Safety

• Sơ đồ gian hàng 2020 – lên kế hoạch tham dự/ tham quan Triển lãm.

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ gửi email gói thông tin cho bạn