Skip
1600x900

Di chuyển & Lưu trú

Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông tin ăn ở, đi lại hữu ích khi đến tham dự Secutech Vietnam tại thành phố Hồ Chí Minh

Chỗ ở

Accommodation

Nếu bạn cần tìm chỗ ở, chúng tôi có nhiều lựa chọn khách sạn gần trung tâm triển lãm.

Xem thêm chi tiết

Visa

Visa

Vào đây để biết thêm thông tin làm thư mời visa.

Xem thêm chi tiết

Đến trung tâm triển lãm

Map

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Địa chỉ: 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bản đồ