Skip
Secutech Vietnam

Đăng kí gian hàng

Thời gian: 18 - 20 tháng 8 2022

Địa điểm: SECC, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 

> Thông tin liên lạc dành cho việc đăng ký quầy triển lãm:

Michelle Chu 886-2-8729-1099 ext 768

stvn@taiwan.messefrankfurt.com

> Đơn vị tổ chức:

    Messe Frankfurt (HK) Ltd Taiwan Branch

    Vietnam Advertisement and Fair Exhibition JS Company

Sản phẩm

Kích thước gian hàng (Chỉ chọn một)

Đặc điểm gian hàng

Vị trí gian hàng

Tuyên bố bảo mật thông tin

Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd. và mọi nền tảng truyền thông và sự kiện (sau đây chỉ gọi là Messe Frankfurt, bao gồm nhưng không giới hạn series tạp chí A&S, tạp chí điện tử, apps điện thoại, triển lãm Secutech, asmag.com cũng như các website và hoạt động liên quan) có quyền thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên đầy đủ, số điện thoại, số fax, email, địa chỉ bưu điện, nghề nghiệp, tình trạng đăng kí tạp chí, hoạt động xã hội và các thông tin khác có thể dùng để xác định một cá nhân, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, chỉ trong phạm vi mục đích phát triển kinh doanh bao gồm marketing, quản lý và dịch vụ khách hàng và thành viên, quản lý xuất bản, quản lý hành vi thương mại, phân tích thống kê và khảo sát, kế toán và dịch vụ liên quan, quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu, quản lý thẻ tín dụng, và có thể sử dụng thông tin cá nhân của tôi để cung cấp cho tôi các thông tin liên quan về triển lãm / sự kiện, ấn bản và sản phẩm mới từ Messe Frankfurt và khách hàng. Messe Frankfurt có quyền thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của tôi trong thời gian hoạt động và sẽ tuân thủ luật bảo vệ thông tin cá nhân Đài Loan cũng như sử dụng các biện pháp an ninh phù hợp. Tôi có trách nhiệm đảm bảo sự chính xác, đầy đủ về thông tin cá nhân của mình, và có thể chỉnh sửa hoặc làm mới bất kì lúc nào, và tôi hiểu rằng nếu cung cấp thiếu hoặc sai chi tiết thì có thể sẽ không được nhận các thông tin ở trên. Tôi có quyền, vào bất cứ lúc nào, được yêu cầu kiểm tra việc thu thập thông tin cá nhân của tôi hoặc sao chép thông tin cá nhân của mình, được bổ sung hoặc sửa đổi thông tin cá nhân, được yêu cầu ngưng việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của mình, và có thể xóa các thông tin đấy. Để biết thêm hoặc thực hiện các quyền trên, vui lòng liên hệ Messe Frankfurt New Era Media tại số +886-2-8729-1099