Skip
1600x900
14 - 16 / 8 / 2019 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ĐĂNG KÝ NGAY

Thông tin cho khách tham quan

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả các thông tin quan trọng bạn cần khi đến tham quan Secutech Vietnam.

Giờ mở cửa

Ngày
Thời gian
Ghi chú
14/8
9:00 – 10:00
Lễ Khai mạc - Khách tham quan có thể vào triển lãm sau 10:00 (sau khi tham dự Lễ Khai mạc)
14 – 15/8
09:00 – 17:30
 
16/8
09:00 – 16:30