Skip
1600x900
14 - 16 / 8 / 2019 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Thêm thông tin

Giải pháp thông minh tại Việt Nam

Smart Solutions Vietnam

Được tổ chức đồng thời với Secutech Vietnam 2018, các nhà cung cấp hàng đầu đã trình bày những cải tiến và giải pháp mới nhất của họ trong lĩnh vực xây dựng, thành phố, nhà máy và giao thông, sau đó là tiệc giao lưu nhằm kết nối các chuyên gia và khách tham dự

Xem ảnh hội thảo

Chủ đề
Giải pháp ngành dọc

Xu hướng hình thành tương lai của ngành an ninh

Diễn giả: Bà Emily Lin, Biên tập

a&s International

Giải pháp tích hợp cho Tòa nhà và Giao thông thông minh

(Giao thông thông minh)

Diễn giả: Bà Võ Thị Ngọc Bích, 

Giám đốc Khu vực (Việt Nam, Lào, Myanmar), 

Bộ phận Công nghệ Tòa nhà, 

Bosch Việt Nam

Smart Transportation

Sự phát triển của lưu trữ trong giám sát

Lưu trữ thông minh

Diễn giả: Ông Hồ Minh Trí, Giám đốc Phụ trách KV

SEAGATE TECHNOLOGY

Smart Storage

Triển khai giải pháp công nghiệp 4.0 với Internet Công nghiệp

Nhà máy thông minh

Diễn giả: Bà Joyce Yeh, Phó Giám đốc

ICP DAS

Smart Factory

Giải pháp Màn hình Hiển thị cho Tòa nhà Thông minh

Tòa nhà thông minh

Diễn giả: Ông Nguyễn Hoàng Linh, 

Giám đốc Phát triển Kinh doanh

SAMSUNG

Smart Building

Giải pháp Lưu trữ Thông minh trong ngành Giám sát

Doanh nghiệp thông minh

Diễn giả: Ông Nguyễn Hoàng Vũ,

Đại diện Kênh tiếp thị

WESTERN DIGITAL

Smart Enterprise

Giới thiệu Giám sát Di động 4G cho Giải pháp Thành phố 

Thành phố thông minh

Diễn giả: Ông Ngaliman Ng,

Giám đốc Kinh doanh KV,

KEDACOM

Smart City

Tiệc Giao lưu

Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ và kết nối với các chuyên gia trong ngành!