Skip
Secutech Vietnam

Hội thảo An ninh thông minh

Conference program

Hội thảo về giải pháp an ninh cho các cơ sở lớn
Thứ Năm, ngày 18 tháng 8

Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 Chủ đề & Diễn giả
11:00 – 11:15 Lợi ích hấp dẫn mà hệ thống giám sát hình ảnh đám mây và kiểm soát vào ra (Giải pháp kiểm soát vào ra và giám sát video, Motorola Solutions )
Ông Jason Tan, Giám đốc Kinh doanh Cấp cao, Avigilon khu vực Châu Á, Motorola Solutions Singapore
11:15 – 11:30 Giải pháp an ninh cho các cơ sở lớn
Ông Ng Chee Chuang Simon, Nhà sáng lập, One Third Technologies
11:30 – 11:45 Giải pháp an ninh cho các cơ sở lớn
Ông Ng Chee Chuang Simon, Nhà sáng lập, Leacov Singapore
11:45 – 12:00
An ninh cho các cơ sở vật chất quy mô lớn: Tại sao các giải pháp an ninh thông minh lại mở đường tiên phong
Ông Ian Stewart, Nhà sáng lập, Software Risk


Hội thảo Ứng dụng của AI trong An ninh
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 Chủ đề & Diễn giả
10:30 – 10:45 Giải pháp tòa nhà thông minh
Ông Ngaliman Ng, Giám đốc Kinh doanh khu vực, IDvaco
10:45 – 11:00 Phân tích hình ảnh hỗ trợ AI cho các ứng dụng giám sát thế giới thực
Ông Avinash Trivedi, Phó Chủ tịch - Phát triển Kinh doanh, Videonetics
11:00 – 11:15 Ứng dụng AI: Nx Witness – Hệ thống giám sát hình ảnh hiệu quả nhất
Bà Annie Tran, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Network Optix
11:15 – 11:30 Tích hợp Công nghệ nhận dạng Face AI và Kiểm soát Mobile Card trên Smart phone cho Smart Buiding
Suprema


Hội thảo Các giải pháp an ninh cho tòa nhà đa năng
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 Chủ đề & Diễn giả
14:30 – 14:45 Các giải pháp Tối ưu hóa an ninh và Quản lý tòa nhà
Phan Trọng Nguyễn, Giám Đốc R&D, Vantech
14:45 – 15:00 Giải pháp Trung tâm chỉ huy dịch vụ bảo vệ công nghệ cao
Ông Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng đại diện liên danh Biển Bạc - KTC Việt Nam, Silver Sea
15:00 – 15:15 Hệ thống kiểm soát vào ra di động
Ông Lu Tan Fong, Giám đốc Điều hành, ASIS Technologies
15:15 – 15:30
Ứng dụng AI tự hành trong tự động hóa các quy trình an ninh quan trọng

Bà Trịnh Hồng Dung, Cố vấn Kinh doanh cấp cao cho thị trường Việt Nam, iOmniscient

Giới thiệu sơ lược về các diễn giả

Jason Tan_Motorola

Ông Jason Tan

Giám đốc Kinh doanh Cấp cao, Avigilon khu vực Châu Á, Motorola Solutions Singapore

Simon Ng_One third technologie, LEACOV

Ông Ng Chee Chuang Simon

Nhà sáng lập, One Third Technologies | Nhà sáng lập, Leacov Singapore

Ian Stewart_Software Risk

Ông Ian Stewart

Nhà sáng lập, Software Risk

Ngaliman Ng - IDvaco Pte Ltd (1)

Ông Ngaliman Ng

Giám đốc Kinh doanh khu vực, IDvaco

AVINASH TRIVEDI_Videonetics

Ông Avinash Trivedi

Phó Chủ tịch - Phát triển Kinh doanh, Videonetics

Annie Tran - Network Optix

Bà Annie Tran

Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Network Optix

Phan Trong Nguyen_Vantech

Ông Phan Trọng Nguyễn

Giám Đốc R&D, Vantech

Nguyen Ngoc Thanh - Silver Sea Biển Bạc

Ông Nguyễn Ngọc Thành

Trưởng đại diện liên danh Biển Bạc - KTC Việt Nam

Lu Tan Fong_ASIS Technologies

Ông Lu Tan Fong

Giám đốc Điều hành, ASIS Technologies

Dung Trinh

Bà Trịnh Hồng Dung

Cố vấn Kinh doanh cấp cao cho thị trường Việt Nam, iOmniscient