Skip
1600x900
14 - 16 / 8 / 2019 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Thêm thông tin

Hội thảo chuyên đề Phòng cháy chữa cháy 2018

FS15

Cuộc cách mạng 4.0 những vấn đề đặt ra đối với công tác PCCC và CNCH tại Việt Nam

Hội thảo bao gồm các thực tiễn và giải pháp tốt nhất cho tòa nhà, phòng chống thiên tai,…

Xem hình ảnh hội thảo

Chủ đề

Diễn giả

Giới thiệu đại biểu

Đại diện, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam

Phát biểu chào mừng và Phát biểu chính

Lãnh đạo, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam

Cuộc cách mạng 4.0 những vấn đề đặt ra đối với công tác PCCC và CNCH tại TP. Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Cảnh sát PC & CC TP. HCM

Cách mạng công nghiệp 4.0 – Những vấn đề đặt ra cho công tác giáo dục đào tạo PCCC và CNCH 

Đại diện BGH, Đại học PCCC

Ứng dụng hệ thống cảnh báo cháy sớm tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp 4.0 

Firesmart

Ứng dụng Công nghệ 4.0 trong lĩnh vực PCCC 

KFI

An toàn nhà cao tầng - Mặt tiền và vật liệu xây dựng

UL LLC

Cách mạng công nghiệp 4.0 – Những vấn đề đặt ra cho công tác PCCC và CNCH tại tỉnh Đồng Nai 

Lãnh đạo CS PCCC Đồng Nai

Giải pháp ICT 4.0 trong công tác PCCC

THs Lê Quốc Hùng - Giám đốc ITC

Ứng dụng Thiết bị PCCC và Phòng chống Thiên tai hàng đầu từ Châu Âu

VdS

NhuanPhat Eco Fire: Khắc tinh mọi đám cháy An toàn & Kinh tế

Nhuận Phát

Thảm hoạ và cứu hộ Nhà máy công nghệ cao

GP International

Giải pháp kiểm soát hoạt động thiết bị PCCC

Smart Z

Giải pháp nâng cao khả năng phòng ngừa hỏa hoạn trong Công trình xây dựng (Công nghệ dập cháy tự động ACT)

Pyrovia