Skip
Secutech Vietnam

Chủ đề & Sự kiện

Secutech Vietnam đặt mục tiêu phát triển với môi trường đô thị ngày càng mở rộng tại Việt Nam. Vào năm 2022, sự kiện này sẽ cung cấp nhiều công nghệ và giải pháp tập trung vào các tòa nhà thông minh và tăng thêm thành công củacác kỳ triển lãm trước trong lĩnh vực an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy.