Skip
1600x900
14 - 16/ 8/ 2019 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Thêm thông tin

Đơn vị tham dự & Sản phẩm

Trên 300 đơn vị đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trưng bày các sản phẩm và giải pháp tiên tiến. Công nghệ đa dạng bao gồm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và tòa nhà, nhà thông minh.

FG21