Skip
Secutech Vietnam

Các dự án mới nhất tại Việt Nam

Kinh tế Việt Nam phát triển đi cùng với nhiều dự án đầu tư vào nhiều thị trường khác nhau. Dưới đây là một số các dự án đã hoàn thành hoặc được lên kế hoạch cho tương lai gần.

Các Vùng Kinh tế Trọng điểm của Việt Nam

未命名

Việt Nam có 4 vùng kinh tế trọng điểm (KER) vùng KTTĐ Bắc bộ, vùng KTTĐ miền Trung, vùng KTTĐ phía Nam và vùng KTTĐ đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi vùng đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam. Đây là cách mà các vùng thực hiện vào năm 2022 về thương mại và đầu tư.

 

Năm 2022, Việt Nam ghi nhận hơn 27 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hơn 700 tỷ USD giá trị xuất nhập khẩu. Đây là một sự cải thiện rõ rệt hơn năm 2021, khi nền kinh tế Việt Nam phải chịu ảnh hưởng của các đợt phong tỏa kéo do đại dịch.

Đầu tư mới và thương mại bùng nổ vào năm 2022 đã bảo phủ khắp cả nước nhưng chủ yếu tập trung ở 4 KER. Dưới đây là bảng phân tích về thương mại và đầu tư tại các khu vực đó vào năm ngoái.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

EDM on STTP EN - 23

KER phía Nam bao gồm 8 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Tiền Giang. Là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại của nhiều tập đoàn bán lẻ lớn. TP.

Hồ Chí Minh đóng góp 15,5% GDP của Việt Nam và 46% GRDP của KER phía Nam, cao gấp 3 lần so với Bình Dương, tỉnh lớn thứ 2 trong khu vực. Năm 2022, cả 8 tỉnh đều có tốc độ tăng trưởng từ 7 - 9%.

Về kim ngạch xuất nhập khẩu, vùng ghi nhận mức tăng trưởng 5,7%, trong đó TP. Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu với 110,3 tỷ USD, đóng góp 41,47% cho vùng. Tiền Giang và Tây Ninh cũng có mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, lần lượt là 42% và 23,6%. 

EDM on STTP EN - 24
EDM on STTP EN - 25

Các dự án ngành dọc hàng đầu tại Việt Nam

VN top vertical projects_VN