Skip
1600x900
20 - 22 / 8 / 2020 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Thêm thông tin

Lập kế hoạch & Sự chuẩn bị

Tại đây, ngay lập tức bạn tìm thấy thông tin quan trọng để trưng bày hay tham quan Triển lãm

Giờ mở cửa

Secutech 2019
Ngày
Thời gian
20 – 21.8.2020 TBA
22.8.2020 TBA

Tham dự Secutech Vietnam ngay bây giờ

Dành cho đơn vị tham dự

Tất cả các thông tin về sự tham dự của bạn tại Secutech Vietnam

THÔNG TIN CHI TIẾT

Dành cho khách tham quan

Thông tin về khách sạn, ăn ở, đi lại và giờ mở cửa tại đây

THÔNG TIN CHI TIẾT

Dành cho báo chí

Tải thông tin cũng như thông cáo báo chí và hình ảnh tại đây

THÔNG TIN CHI TIẾT