Skip
1600x900
20 - 22 / 8 / 2020 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Đăng ký nhận thẻ tại đây!

Lập kế hoạch & Sự chuẩn bị

Vui lòng tìm hiểu về các thông tin cần thiết trước khi tham gia triển lãm hoặc tham quan Triển lãm Secutech Việt Nam tại đây.

Thời gian khai mạc

Secutech 2019
  Thời gian
Thời điểm
Lễ khai mạc
20 tháng 8
09:00 – 10:00
Thời gian triển lãm
20 – 21 tháng 8
09:00 – 17:00
22 tháng 8
09:00 – 16:30

Tham dự Secutech Vietnam ngay bây giờ

Dành cho đơn vị tham dự

Tất cả các thông tin về sự tham dự của bạn tại Secutech Vietnam

THÔNG TIN CHI TIẾT

Dành cho khách tham quan

Thông tin về khách sạn, ăn ở, đi lại và giờ mở cửa tại đây

THÔNG TIN CHI TIẾT

Dành cho báo chí

Tải thông tin cũng như thông cáo báo chí và hình ảnh tại đây

THÔNG TIN CHI TIẾT