Skip
1600x900
14 - 16/ 8/ 2019 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Thêm thông tin

Lập kế hoạch & Sự chuẩn bị

Tại đây, ngay lập tức bạn tìm thấy thông tin quan trọng để trưng bày hay tham quan Triển lãm

Giờ mở cửa

Secutech 2019
Ngày
Thời gian
14 – 15.8.2019 TBA
16.8.2019 TBA