Skip

Phát triển khu đô thị ở huyện Lương Tài

bac-ninh-province-to-build-154-million-usd-urban-area

Một khu đô thị 360ha sẽ được xây dựng tại huyện Lương Tài thuộc tỉnh Bắc Ninh, với vốn đầu tư hơn 3,6 nghìn tỷ đồng (154 triệu USD).

Kế hoạch cho dự án tại thị trấn Thứa, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, sẽ được chia thành một trung tâm hành chính và một khu đô thị.

Khoản đầu tư này sẽ được tài trợ bởi ngân sách nhà nước và khu vực tư nhân. Gần 1 nghìn tỷ đồng sẽ được chi cho nhà ở và khu đô thị, gần 1,2 nghìn tỷ đồng cho hệ thống giao thông, 207 tỷ đồng cho trung tâm hành chính, 160 tỷ đồng cho y tế và 145 tỷ đồng cho giáo dục.

Khu vực hành chính sẽ giữ trụ sở của Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân, trường trung học Hàn Thuyên, một trung tâm thể thao, công viên và đường giao thông.

Trong khi đó, quy hoạch khu đô thị sẽ được chi tiết từ nay đến năm 2020 để thu hút các dự án cơ sở hạ tầng về nhà ở, công viên, giáo dục và đào tạo.

Nguồn: vir.com.vn