Skip
Secutech Vietnam

Thời gian dàn dựng và tháo dỡ gian hàng

Here you can find important and useful information for your preparations for Secutech Vietnam.

Lịch triển lãm

*Subject to change

  Thời gian
Thời điểm
Lễ khai mạc
19/ 7/ 2023

Sẽ thông báo sau

Thời gian triển lãm

19 – 21/ 7/ 2023

Sẽ thông báo sau

* Đơn vị tham dự cần đảm bảo việc dàn dựng gian hàng đúng thời gian quy định và các sản phẩm sẽ được trưng bày trong suốt thời gian triển lãm. 

Thời gian dàn dựng và tháo dỡ gian hàng

Thời gian dự kiến ​​cho việc dàn dựng và tháo dỡ dưới đây có tthể được thay đổi

Hàng vào

Date Time Description
July 16 08:00–17:30

Raw space construction

July 17 08:00-17:30 Raw space & Standard booth construction
July 18 08:00-22:00

Exhibitor check-in

Raw space & Standard booth construction

Hàng ra

Date Time Description
July 21 16:30-23:00 Big trucks (from 1.5 ton and above) can only enter after 21:00
July 22 08:00-10:00

Lưu ý:

  1. Vào cửa miễn phí, chỉ dành cho khách tham quan chuyên ngành và thương mại.
  2. Trẻ em dưới 16 tuổi không được vào trong nhà triển lãm.
  3. Ban Tổ chức có quyền từ chối việc tham dự của đơn vị tham dự và cũng như khách tham quan hay đại lý của họ, nếu những cá nhân này làm ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như gây mất trật tự, náo loạn tại Triển lãm. 
  4. Vì lý do an ninh, đơn vị tham dự phải tự bảo quản, giám sát tại gian hàng trong suốt thời gian hàng vào, đang triển lãm cũng như tháo dỡ và vận chuyển hàng ra.
  5. Đơn vị tham dự và nhà thầu được chỉ định cần thêm thời gian dàn dựng gian hàng, vui lòng đăng ký với Ban Tổ chức tại Phòng Ban Tổ chức trước 15:00 cùng ngày. 
  6. Trong thời gian diễn ra Triển lãm, đơn vị tham dự nên đến sớm hơn 30’ – trước giờ mở và 30’ – sau giờ đóng cửa cho khách tham quan để kiểm tra gian hàng của mình. Vì lý do an ninh, đơn vị tham dự được yêu cầu đến sớm hơn và ở lại muộn hơn cần được thông báo cho Ban Tổ chức. 
  7. Cả đơn vị tham dự và đơn vị dàn dựng gian hàng được chỉ định đều không được tháo dỡ gian hàng trước 12:00, thời gian chính thức sẽ được thông báo sau. Đơn vị tham dự phải có mặt trong suốt thời gian tháo dỡ. 
  8. Thời gian sẽ theo quy đinh chung của Nhà Triển lãm (Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC)
  9. Lịch trình có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ gửi đến các đơn vị tham dự nếu có bất kỳ sự thay đổi nào.