Skip

Hướng dẫn trưng bày tại Secutech Vietnam 2024

The newest Exhibitor Service Information will be announced 3 months before the show.

Chào mừng đến với Secutech Vietnam 2024!
Ở đây bạn sẽ tìm thấy thông tin quan trọng và danh sách việc cần làm để chuẩn bị cho triển lãm năm nay. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn để gửi thông tin đúng thời hạn!

Hướng dẫn trưng bày 

The newest Exhibitor Service Information will be announced 3 months before the show.

ALL EXHIBITOR SERVICE can be found in Exhibitor Online System, please login with your account and password.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào 
Công ty Messefrankfurt Taiwan

stvn@taiwan.messefrankfurt.com

Exhibitor Service Checklist and Deadlines

Hạn BẮT BUỘC  Item
1 June 2023 COMPULSORY FOR
ALL EXHIBITORS
Exhibitor Survey
Company Information & Introduction; Product Upload
8 June 2023 Exhibitor Badges; Onsite Contact Information
Freight Forwarder*
8 June 2023 Compulsory for
RAW SPACE exhibitor
Appointed Contractor Agreement
Electric Rental 
8 June 2023 Optional for
all exhibitors
Furniture Rental 
Internet 
Temporary Staff 
Hard Copy Invitation 
22 June 2023 Official Letter for Visa Invitation
2 July 2023 Online invitation; News Upload

Exhibitor Services Contact 

Shall you have any questions regarding exhibitor service, please refer to the contact information below.

The newest Exhibitor Service Information will be announced 3 months before the show.

BẮT BUỘC CHO TẤT CẢ ĐƠN VỊ THAM DỰ

Xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trong form này nhằm mục đích sử dụng cho chương trình Giao thương (Business Matching) để tìm ra khách tham quan phù hợp với công ty bạn.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào:

Công ty VIETFAIR
Ms. Thu Hà | project1@vietfair.vn | T: 0904 547 711

BẮT BUỘC DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ 

★ Exhibitors are highly recommended to work with official freight forwarder and its regional representatives to avoid any issue caused when customs clearance. The organiser has limited ability to assist if the exhibits are sent by non-official forwarders/courier services and retained at the customs. The Organiser has no responsibility to assist the shipment if the exhibitor works with other forwarders. If you fails to find your regional representative, please contact ASIA EXPO LOGISTICS directly.

 

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào:

ASIA EXPO LOGISTICS (Công ty TNHH TM & DV AEL)

Mr. Quang Trưởng| truongpq@aelvn.com | Tel: +84 28 62581123/ +84 909 88 55 45

 

BẮT BUỘC DÀNH CHO ĐƠN VỊ DÀN DỰNG ĐẶC BIỆT

★ Nếu bạn KHÔNG sử dụng dịch vụ của đơn vị dàn dựng chính thức, vui lòng điền vào form này và gửi lại cho người phụ trách sau

 

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào

Messe Frankfurt (H.K.) Ltd. Taiwan Branch
Ms. Blythe Wu| Blythe.Wu@taiwan.messefrankfurt.com | T: +886 2 8729 1099 ext. 267

VIETFAIR
Ms. Thu Ha | project1@vietfair.vn | H/P: +84 904 547 711

BẮT BUỘC DÀNH CHO ĐƠN VỊ DÀN DỰNG ĐẶC BIỆT

★ If you do NOT use the official stand contractor service, please fill out this form.

 

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào

Messe Frankfurt (H.K.) Ltd. Taiwan Branch
Ms. Blythe Wu| Blythe.Wu@taiwan.messefrankfurt.com | T: +886 2 8729 1099 ext. 267

VIETFAIR
Ms. Thu Ha | project1@vietfair.vn | H/P: +84 904 547 711

To learn more

TÙY CHỌN DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ THAM DỰ

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào

Messe Frankfurt (H.K.) Ltd. Taiwan Branch
Ms. Blythe Wu| Blythe.Wu@taiwan.messefrankfurt.com | T: +886 2 8729 1099 ext. 267

VIETFAIR
Ms. Thu Ha | project1@vietfair.vn | H/P: +84 904 547 711

TÙY CHỌN DÀNH CHO ĐƠN VỊ THAM DỰ

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào

Messe Frankfurt (H.K.) Ltd. Taiwan Branch
Ms. Blythe Wu| Blythe.Wu@taiwan.messefrankfurt.com | T: +886 2 8729 1099 ext. 267

VIETFAIR
Ms. Thu Ha | project1@vietfair.vn | H/P: +84 904 547 711

TÙY CHỌN DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ THAM DỰ

 

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào:

VIETFAIR: Mr. Tony Nguyen | thanhnguyen@vietfair.vn | H/P: +84 966 337 292

TÙY CHỌN DÀNH CHO ĐƠN VỊ THAM DỰ

Only for sending out in Vietnam.

 

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào:

VIETFAIR: Mr. Tony Nguyen | thanhnguyen@vietfair.vn | H/P: +84 966 337 292

OPTIONAL FOR ALL EXHIBITORS

 

Contact us if you need further assistance:

Secutech Vietnam Team: stvn@taiwan.messefrankfurt.com