Skip
Secutech Vietnam

Phỏng vấn đơn vị tham dự

Hơn 380 đơn vị tham dự đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ đã giới thiệu sản phẩm cũng như giải pháp liên quan đến lĩnh vực an ninh, an toàn, PCCC, nhà ở và tòa nhà thông minh

Xem những gì đơn vị tham dự và khách tham quan của chúng tôi nói về thị trường, sản phẩm đặc trưng và suy nghĩ về Triển lãm.

STVN 24 KV - 10

Giới thiệu:

 • JF Tech - Cooper Wang, Sales Director
 • TECHPRO - Lê Ngọc Sơn, Solution Manager
 • HTI - Đỗ Tất thắng, Leader of AI Team
 • Astec - Trần Văn Quy, Technical and Solution Director 
 • Videonetics - Avinash J Trivedi, VP of Business Development 
 • Hanwha Vision - Bùi Quang Huy, Sales Manager of North Region
 • TVT - Nguyen Dinh Hai, Director 
 • Silver Sea - Mai Xuân Cường, Sales Manager
 • Network Optix - Andy Wen, SEA Regional Director 
 • Quantum - Kelver Choo, Head of Channel - ASEAN
STVN 24 KV - 10

Giới thiệu:

 • HD Fire - Lito Nosa, International Sales Director of Asia
 • Mallcom - Sourav Dutta, Manager - Branded Sales 
 • S-TEC VINA - Trần Vũ Nhật, CEO 
 • NFES - Suzuki Kazuo, Managing Director 
 • KFI - Doyoung Kim, Assistant Project Manager 
 • SECOM - Tsuyoshi Sakamoto, General Director
 • SAFRA - Sool Jin Sim, CEO