Skip
Press page stage
Contact us to visit the fair Press registration

Báo chí

Luôn luôn cập nhật với những hình ảnh và tin tức mới nhất của Secutech Vietnam

Thông cáo báo chí của Secutech Vietnam MỌI THÔNG CÁO BÁO CHÍ

All the important information about your trade fair visit

All the important information about your trade fair visit

Mọi thông tin bạn cần để tham quan triển lãm

Chỉ cho phép nhà báo và đơn vị triển lãm có tham dự hoạt động báo chí được phép vào. Trung tâm Báo chí mở cả ngày trong thời gian diễn ra triển lãm.

Môi trường hoạt động hiệu quả:

  • Dịch vụ internet trong trung tâm báo chí
  • Máy tính để bàn
  • Phòng phỏng vấn
  • Máy in

Chúng tôi cũng cung cấp các tư liệu sau:

  • Thông cáo báo chí của Messe Frankfurt
  • Thông cáo báo chí của đơn vị triển lãm

Thư giãn tại trung tâm báo chí:

  • Đồ ăn nhẹ
  • Phòng gửi đồ 

Đăng ký báo chí & liên lạc

Press-Registration

Mọi nhà báo, phóng viên muốn tham dự triển lãm nên liên lạc trước với ban tổ chức. Chúng tôi rất vui lòng được trả lời mọi câu hỏi. Ngoài ra, phóng viên có thể đăng ký tại triển lãm bằng thẻ nhà báo tại quầy đăng ký.


Người liên lạc về báo chí
Ms Telly Cheuk
Phone +852 2238 9956
Fax +852 2598 7919
telly.cheuk@hongkong.messefrankfurt.com