Skip
Secutech Vietnam

Phỏng vấn đơn vị tham dự

Hơn 380 đơn vị tham dự đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ đã giới thiệu sản phẩm cũng như giải pháp liên quan đến lĩnh vực an ninh, an toàn, PCCC, nhà ở và tòa nhà thông minh

Xem những gì đơn vị tham dự và khách tham quan của chúng tôi nói về thị trường, sản phẩm đặc trưng và suy nghĩ về Triển lãm.

8

Giới thiệu:

 • Mike Lu, Trưởng Đại diện kinh doanh, Milesight Technology (Nx pavilion)
 • Krishna Nadella, Phó Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị, SFFECO Global
 • Nguyễn Hải Thanh, Phó Giám đốc, ABM Distribution (Rifatron)
 • Radwan Halabi, Giám đốc Kinh doanh, Bộ phận Xuất khẩu, NAFFCO
 • Chun Sochet, Giám đốc Điều hành, Intersys Solutions
 • Ngaliman Ng, Giám đốc kinh doanh Khu vực, KEDACOM
 • Vassil Ivanov, Giám đốc Kinh doanh Xuất khẩu, Teletek Electronics
Xem các phỏng vấn tại đây
9

Giới thiệu:

 • Dylan Du, Giám đốc, ZKTeco
 • Younggeun Kim, Trưởng ban Hợp tác quốc tế, Trung tâm Xúc tiến ngành PCCC, Viện PCCC Hàn Quốc (KFI)
 • Alex Zhuang, Phó Tổng giám đốc, DNAKE
 • Andy Ban, Phó Giám đốc điều hành, BONOICT
 • Nguyễn Thị Thanh Thuận, Hitron Systems
 • Jeon JiHye, CEO, TCA, STANS
 • Đinh Thị Thu Hà, Tổng Giám đốc, Vantech Vantech
 • Dương Khánh Dũng, Phó Tổng giám đốc, Panasonic Life Solutions
Xem các phỏng vấn tại đây