Skip
Secutech Vietnam

Các dự án mới nhất tại Việt Nam

Kinh tế Việt Nam phát triển đi cùng với nhiều dự án đầu tư vào nhiều thị trường khác nhau. Dưới đây là một số các dự án đã hoàn thành hoặc được lên kế hoạch cho tương lai gần.

Các Vùng Kinh tế Trọng điểm của Việt Nam

未命名

Việt Nam có 4 vùng kinh tế trọng điểm (KER) vùng KTTĐ Bắc bộ, vùng KTTĐ miền Trung, vùng KTTĐ phía Nam và vùng KTTĐ đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi vùng đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam. Đây là cách mà các vùng thực hiện vào năm 2022 về thương mại và đầu tư.

 

Năm 2022, Việt Nam ghi nhận hơn 27 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hơn 700 tỷ USD giá trị xuất nhập khẩu. Đây là một sự cải thiện rõ rệt hơn năm 2021, khi nền kinh tế Việt Nam phải chịu ảnh hưởng của các đợt phong tỏa kéo do đại dịch.

Đầu tư mới và thương mại bùng nổ vào năm 2022 đã bảo phủ khắp cả nước nhưng chủ yếu tập trung ở 4 KER. Dưới đây là bảng phân tích về thương mại và đầu tư tại các khu vực đó vào năm ngoái.

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

EDM on STTP EN - 19

Vùng KTTĐ Bắc Bộ có 7 thành tỉnh và thành phố, bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương và Hưng Yên. Đây là trung tâm kinh tế năng động và và là đầu tàu kinh tế quan trọng của miền Bắc.

Trong số các thành phố KTTĐ Bắc Bộ, Hà Nội đóng góp nhiều nhất vào tổng sản phẩm quốc nội của vùng (GRDP), chiếm 47,22%. Con số này cao gấp 4 lần so với Hải Phòng. Nó cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng trong khoảng từ 9 - 13%.

TÌM HIỂU THÊM
EDM on STTP EN - 21
EDM on STTP EN - 22

Các dự án ngành dọc hàng đầu tại Việt Nam

VN top vertical projects_VN