Skip
Secutech Vietnam

SMABuilding

Nắm bắt các cơ hội và dự án xây dựng thông minh đang phát triển nhanh chóng ở Châu Á

Kết nối với các nhà phát triển các nhà phát triển tài sản, nhà tích hợp, chủ sở hữu và nhà đầu tư tìm giải pháp để hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững cao hơn trên khắp Việt Nam và khu vực.

Triển lãm SMAbuilding là nơi các doanh nghiệp toàn cầu gia tăng nhu cầu về giải pháp tòa nhà thông minh tại Việt Nam để nâng cao hiệu quả quản lý, an ninh và tiết kiệm năng lượng. Bốn lĩnh vực được tăng cường năm nay bao gồm bất động sản nhà ở, tòa nhà thương mại, khách sạn và nhà máy. 

Danh mục đầu tư hệ sinh thái tòa nhà thông minh

Building_show portfolio_VN

Tìm hiểu về sự kiện diễn ra đồng thời