Skip
Secutech Vietnam

Secutech Vietnam

Triển lãm an ninh lớn nhất tại Việt Nam với 13 năm kinh nghiệm

Triển lãm là nơi hội tụ của các chuyên gia công nghệ an ninh tại châu Á. Ngoài phần cứng, cấu kiện và nền tảng phần mềm, triển lãm còn nhấn mạnh vào công nghệ tích hợp Internet Vạn Vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI).

5 ứng dụng thành phố và tòa nhà thông minh

Five focused smart building & city application_VN

Tìm hiểu về sự kiện diễn ra đồng thời

136916670

Fire & Safety Vietnam

Triển lãm nhận được sự ủng hộ và phối hợp của cơ quan chức năng tổ chức chuyên về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và quản lý thiên tai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc kết nối đơn vị tham dự và khách tham quan.

Wifi icon and city scape and network connection concept, Smart city

SMABuilding

Nắm bắt các cơ hội và dự án xây dựng thông minh đang phát triển nhanh chóng ở Châu Á