Skip
Secutech Vietnam

Lập kế hoạch & Sự chuẩn bị

Vui lòng tìm hiểu về các thông tin cần thiết trước khi tham gia triển lãm hoặc tham quan Triển lãm Secutech Việt Nam tại đây.

Thời gian khai mạc

Secutech 2019
  Thời gian
Thời điểm
Lễ khai mạc
19/ 7/ 2023 Sẽ thông báo sau
Thời gian triển lãm
19 – 21/ 7/ 2023

09:00 - 17:30 (19 – 20/ 7)

09:00 - 16:00 (21/ 7)