Skip
1600x900
SMABuiling logo white

Tại sao lại là Việt Nam?

SMAhome lightbulb

Việt Nam - Tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong ASEAN

Sự tăng trưởng chủ yếu dành cho xây dựng, khách sạn, nhà máy, sản xuất và cơ sở hạ tầng.

SMAhome highrise

Thị trường bất động sản tăng vọt tại Việt Nam

Trong năm tháng đầu năm 2017, đầu tư vào thị trường bất động sản tăng 43,8%, chiếm khoản đầu tư nước ngoài lớn thứ hai.

SMAhome city horizon

Kế hoạch xây dựng thành phố thông minh (2017-2019) khởi động tại TP. Hồ Chí Minh

Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch xây dựng thành phố thông minh tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ năm 2017 đến 2020, tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng và môi trường IoT tốt hơn trong thành phố.

SMAhome news

Các công ty trong nước dần chuyển sang thị trường nhà thông minh

Một số lượng lớn công ty an ninh và nhà phân phối trong nước đang chuyển sang thị trường nhà thông minh để đáp ứng nhu cầu thị trường.